بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۷
واحد بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و فن پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كار و ارتقاي سطح سلامتي افراد شاغل ازطريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار.

اين رشته در طول دو دهه گذشته اسامي متعددي را از قبيل حفاظت و بهداشت كار، حفاظت فني و بهداشت صنعتي دارا بوده، ليكن در سال هاي اخير به جهت گستردگي حوزه فعاليت هاي آن، همه مشاغل را اعم از توليدي يا غير توليدي، صنعتي يا غير صنعتي، تحت پوشش قرار داده و با نام بهداشت حرفه اي در چهار بخش كشاورزي، معدن، خدمات و صنعت فعاليت مي نمايد.

اهداف كلي بهداشت حرفه اي                                                                                                                                       
تأمين، حفظ و ارتقاي وضعيت جسمي، روحي و رواني فردي و اجتماعي كاركنان همه مشاغل، پيشگيري از بروز بيماري ها و حوادث ناشي از كار و انتخاب كارگر متناسب با شغلي كه قابليت انجام آن را دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه اي به شمار مي روند.

اشاره مي گردد كه منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و بواسطه آن رخ مي دهند. از جمله آنها مي توان به كري هاي حرفه اي ناشي از صداي غير مجاز، بيماري هاي پوستي و ريوي، سرطان هاي شغلي و ساير بيماري هاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي و غيره اشاره نمود

وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي بيمارستان:

1.     تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار و طرح مسائل و مشكلات در جلسات كميته

2.     پيگيري موارد مطرح شده در كميته حفاظت فني و بهداشت كار 

3.        تهيه و تدوين خط مشي هاي بهداشت حرفه اي بيمارستان

4.        تهيه و تدوين برنامه عملياتي با همكاري اعضا و اجراي آن مطابق جدول زمانبندي

5.        تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي آمادگي و مديريت واكنش در شرايط اضطراري

6.        ارزيابي ريسك در واحد هاي مختلف بيمارستان

7.     شناسايي شغلهاي موجود در بيمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

8.    بازديد روزانه از بخش ها ، تهيه گزارش و تكميل چك ليست هاي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پيگيري هاي مربوطه

9.         شناسايي عوامل زيان آور محيط كار، پيگيري در خصوص اندازه گيري آنها و ارائه اقدامات كنترلي

          مخاطرات فيزيكي
     
مخاطرات شيميايي
     
مخاطرات بيولوژيكي
     
مخاطرات ارگونوميك،رواني-اجتماعي وفاكتورهاي سازماني                                                                                             
     
مخاطرات مكانيكي

10. نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور بر اساس اهداف از پيش تعيين شده با توجه به اصول و شرايط اندازه گيري

11.  تهيه  MSDS  مواد شيميايي مورد استفاده در بخش هاي مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12.    برچسب گذاري مواد شيميايي و نظارت بر طبقه بندي مناسب محلولهاي شيميايي

13.  نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي متناسب با هر بخش بيمارستان و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

14.   تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره اي )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصي به تفكيك نوع شغل 

15.    نظارت برانجام معاينات پزشكي قبل از استخدام ودوره اي بر اساس دستورالعمل و تشكيل پرونده بهداشتي پرسنل

16.    اعلام موارد مشكوك بيماريهاي حرفه اي به طريق مدير بيمارستان و مراكزمربوطه

17.  تهيه دستورالعمل هاي ايمني  تجهيزات ، ساختمان، تجهيزات حمل و نقل و ...

18. ثبت آمار حوادث در  بخش هاي مختلف بيمارستان ، پيگيري و ارائه راه حل جهت پيشگيري از موارد مشابه

19.  همكاري مستمر در سيستم مديريت كيفيت، حاكميت باليني، اعتبار بخشي وساير امور مربوطه

20.  تهيه و تدوين نياز هاي آموزشي كاركنان در زمينه بهداشت حرفه اي
    
آموزش عوامل زيان آور محيط كار و بيماريهاي شغلي به تفكيك بخش هاي بيمارستان   
    
آموزش نحوه صحيح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي
    
آموزش نحوه صحيح حمل بار 
    
آموزش كاركنان در طي دوران حاملگي 
    
آموزش دستورالعمل مديريت خطر در شرايط اضطراري
    
آموزش موارد كاربرد و راهنماي عملي استفاده  از وسايل حفاظتي (گان، ماسك، محافظ چشم، دستكش، كفش و روپوش)
    
آموزش رعايت الزامات بهداشتي  ايمني كاركنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت هاي بدن

 

21.  به روز رساني اطلاعات و آگاهي كاركنان واحد بهداشت حرفه اي و ارتقاع سطح آگاهي كاركنان اين واحد از طريق شركت در دوره هاي آموزشي

22. شركت در كليه جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات كميته هاي تخصصي

23. مستندسازي اقدامات و پيگيري هاي بهداشتي انجام شده در بيمارستان

24.   ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار به معاونت بهداشتي

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/28
تعداد بازدید:
4393
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal