بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
معرفی واحد
مدير پرستاري:سركار خانم ژيلا مرجانيان- كارشناس پرستاري
محل دفتر:ساختمان مديريت
شماره تلفن داخلي:2288
مدير پرستاري بعنوان پل ارتباطي كادر پرستاري با ساير واحد هاي بيمارستاني مي باشدو مسئول تمامي افراد شاغل در كادر پرستاري مي باشد.مديريت پرستاري مركز بعنوان سيستم عالي هدايت و نظارت بر فرايندهاي پرستاري در چند حوزه فعاليت داشته كه به تفكيك به آنها اشاره مي شود
شرح وظايف مدير پرستاري:شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر
فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد

برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.
تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.
برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )
تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.
ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.
مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.
مشاركت در طرح هاي پژوهشي .
انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.
تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.
تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب .
بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.
پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري.
پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.
تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري
رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .
ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....
اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري
اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .
تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط با بهرمندي از فن آوري هاي علمي حل مساله .
تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات .
شركت فعال در نهاد هاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.
ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.
تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
6421
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal