بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
سوپروایزران بالینی
سوپروايزران باليني:
سركار خانم شهلا صالحيان-كارشناس پرستاري
سركار خانم مهين جعفري-كارشناس پرستاري
سركار خانم خديجه قرباني-كارشناس پرستاري
سركار خانم سميراميس كيانپور-كارشناس پرستاري
جناب آقاي محمدهاشم رئيسي-كارشناس  ارشد پرستاري
سركار خانم شاهقليان-كارشناس پرستاري
 
محل دفتر سوپروايزري:بلوك سي-طبقه اول
تلفن داخلي بخش:227
 
سوپروايزران باليني مسئوليت نظارت مستقيم بر ارائه خدمات پرستاري و مامايي را بر  عهده دارد 
 
شرح وظايف سوپروايزر باليني براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :

1- كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري
2- مشاركت و همكاري در جمع آوري اطلاعات پيرامون مركز بهداشتي درماني توانبخشي
3- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي­هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين
4-ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري
5-مشاركت و همكاري در برنامه­ ريزي­هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان ، مددجويان / بيماران 
6-برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص مددجويان / بيماران
7-تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان، سرويس گيرندگان، عملكرد ....واحدهاي ذيربط
8-ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهاي ذيربط
9-تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان مددجويان / بيماران، محيط و ....) و اقدام جهت حل آنها
10-مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانائيها و نيازها در واحدها و شيفتهاي مختلف
11- ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد
12- شركت در برنامه­هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهاي موثرتر
13-شركت در كميته­هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري (آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، نظارت و ارزشيابي ، رفاهي، توانبخشي و ...)
14- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها(تأمين نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و ...) 
15- هماهنگي درارجاع مددجو به خانواده، مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي و ...
16-نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان پرستاري(رعايت مقررات اداري / رعايت ضوابط كاري، اخلاقي و ...)
17-نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چك ليست و ...)
18- بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط بمنظور حصول اطمينان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
19-هدايت كاركنان در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقتبها
20-ارائه راهنماييهاي لازم به كاركنان، كمك و حمايت از آنها
21-مشاركت و همكاري درجهت تأمين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي كاركنان جديد الورود با مقررات، خط مشي­ها، شرح وظايف و ... 
22-ثبت حوادث، وقايع غيرمترقبه، آمار(بيماران بد حال، پذيرفته شد، ترخيصي، فوت شده و....) وگزارش به مافوق
23-ارزشيابي مستمر كاركنان بر طبق عوامل عملكردي، رفتارهاي شغلي و اخلاقي
24-  همكاري و مشاركت در ارزشيابي اثر بخشي خدمات از طريق: حسابرسي كيفي / بررسي رضايتمندي مددجويان/ بررسي رضايت مندي كاركنان
25- همكاري و مشاركت در ارزشيابي تأثير برنامه­هاي آموزشي بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري
26- همكاري و مشاركت درارزشيابي برنامه­ها و خط مشي­هاي مدون، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده
27-كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات، داروها و ....
28-انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1393/05/09
تعداد بازدید:
6333
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal