بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
امور اداری و پشتیبانی
مسئول امور اداری:جناب آقای نریمان مهربان
محل واحد:ساختمان مدیریت
تلفن داخلی214 
 

شرح وظايف:

1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
3.سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .
4.تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
5.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6. نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .
7. شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8. انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
9. تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .
10. انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد
كارگزيني .
11. تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .
12. برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي
13. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
14. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
15.اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
16.تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17. نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
18. نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
19. همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
20. نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
21. نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
22. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
23.انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .


تاریخ به روز رسانی:
1391/10/05
تعداد بازدید:
4166
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal