بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
پذیرش
مسئول واحد:سرکار خانم محمدیان
محل واحد:بلوک سی
تلفن داخلی:318
 
شرح وظايف مسئول پذيرش :

1
- كسب دستور وبرنامه كاراز سرپرست مربوطه.

2- رعايت ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از اتلاف وقت مراجعين .

3- تحويل گرفتن شيفت از پرسنل شبكارورسيدگي به مشكلات پرسنل شبكار .

4- تماس با بخشها جهت تخصيص تخت به بيماران بستري وهماهنگي با سوپروايزر باليني بيمارستان.

5- اطلاع رساني مرخصي وجابجايي پزشكان به مراجعين ،كاركنان واحد پذيرش وساير واحد هاي مربوطه .

6- اخذ رضايت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحي از بيماران با درنظر گرفتن جنبه هاي قانوني.

7- رعايت كليه موارد خواسته شده از سوي سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد .

8- راهنمايي وارجاع صحيح بيماران كلينيك جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از سرگرداني مراجعين .

9- ثبت وقت اعمال جراحي در سيستم رايانه اي وتوجيه بيماران براي تهيه مدارك لازمه براي عمل.

10- كنترل تكميل و تشكيل پرونده اورژانس جهت بخش زايشگاه واورژانس .

11- تحويل گرفتن پرونده كنسل شده از واحد ترخيص وساماندهي آنها.

12- كنترل رعايت استانداردهاي برگه دستور بستري وهماهنگي با پزشكان وتهيه گزارش به مسئول مربوطه.

13- هماهنگي امور جاري با واحد ترخيص ،درآمد ،بيمه گري جهت راهنمايي مراجعين .

14- نظر خواهي ورفع شكايات مراجعين وكسب رضايتمندي مراجعين وپرسنل .

15- ارائه گزارش عملكردكتبي ماهيانه به رئيس اداره مدارك پزشكي .

16- مميزي پرونده بيماران مرخص شده .

17- درخواست كالا و برآورد مايحتاج ماهيانه .

18- انجام كليه امور محوله از سوي سرپرست مربوطه .

تاریخ به روز رسانی:
1391/10/05
تعداد بازدید:
3608
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal