بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
ترخیص
مسئول واحد:جناب آقای حمید سلطان پور
محل واحد:ساختمان حسابرسی-طبقه دوم
تلفن داخلی:246
 
 

اهم شرح وظايف مسئول واحد :

*نظارت بر صحت عملکرد واحد ترخيص و پيگيری مطالبات مربوط به فرانشيزهای دريافتی

*نظارت و کنترل بر صحت وصولی های درآمد بخش های خدمات سرپايی و واريز به حسابهای غير قابل برداشت مرکز طبق قوانين و مقررات مالی دانشگاه

*پيگيری مستمر وصول م طال بات بيمه ای تا مرحله واريز به حسابهای دولتی غير قابل برداشت

*تهيه و تنظيم گزارشات درآمدی ماهيانه و هماهنگی با واحد درآمد دانشگاه در رابطه با اين گزارشات و ارائه به مديريت مافوق

*تقسيم کار بين کارکنان واحد ترخيص و نظارت بر عملکرد روزانه آنها

*پاسخگويی به مراجعين

*انجام ساير امور محوله

شرح خدمات واحد ترخيص:

1. کنترل پرونده از نظر نماينده اسناد .

2. تهيه ليست پرونده های ترخيص شده بيماران .

3. کنترل پرونده از نظرمهر وامضاء مربوطه .

4. کنترل پرونده از نظر تسويه حساب داروخانه ،آزمايشگاه ، راديولوژی و غيره .

5. کنترل کدهای عمل جراحی ويزيت ها و مشاوره ها .

6. تحويل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق .

7. اجرای دستورالعملها وبخشنامه ها در خصوص نحوه ترخيص بيماران .

8. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت .

9. انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

تاریخ به روز رسانی:
1391/10/05
تعداد بازدید:
3486
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal