بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
منشور حقوق کارکنان
منشور حقوق كاركنان

از آنجائيكه توفيق خدمت به بيماران و نجات جان انسانها در زمره برترين عبادات قرار دارد و نجات جان يك انسان از سوي شارع مقدس با نجات جان تمامي انسانها برابر محسوب شده است؛ كاركنان بيمارستان براي ارائه خدمت به بيمار همراه با احساس رضايتمندي و خودشكوفايي از حق و حقوقي برخوردارند كه تحت عنوان منشور حقوق پرسنل بوده و در بيمارستان هاجر (س) شهركرد به شرح ذيل مي باشد:

× 1) حق مشاركت در تصميم گيري هاي بيمارستان در راستاي تحقق اهداف ، رسالت و استراتژي

× 2) حق استفاده از حقوق و مزايا طبق قانون و مقررات اداري

× 3) حق استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه، مرخصي استعلاجي و مرخصي ساعتي بر طبق قوانين اداري

× 4) حق برخورداري از آموزش هاي تكميلي ضمن خدمت و تخصصي

× 5) حق ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به ارباب رجوع در محدوده وظيفه شغلي خود

× 6) حق برخورداري از رفتار محترمانه از سوي بيمار و همراهان

× 7) حق رسيدگي به مسايل و مشكلات شغلي از طرف مسئولين رده بالا

× 8) حق انجام وظيفه در محدوده قانوني

× 9) حق امنيت شغلي و مساعدت قضايي از سوي مسئولين مربوطه

× 10) حق برخورداري از ماده 607 ، 608 و 609 قانون اساسي ( قانون تمرد نسبت به مامورين دولتي و هتك حرمت اشخاص) و حمايت قانوني در قبال تهديد و توهين افراد

× 11) حق پايبندي به قسم نامه هاي حرفه اي در محدوده شرع و قانونقانون مجازات اسلامي (تعزيرات)

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن بشرح ذيل است:

1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال

2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال

3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص

ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .

ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
3338
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal