مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
معرفی

سوپروایزر آموزشی: سرکار خانم منیژه ترابی-کارشناس پرستاری

کارشناس آموزشی:

سرکارخانم نیر دانش- کارشناس پرستاری 
سرکارخانم پریدخت کبیری - کارشناس پرستاری

محل دفتر: بلوک آ- طبقه سوم
تلفن داخلی: 2338

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی را تحت نظارت

مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت بشرح زیر می باشد:

1.
تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)
2.
تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود)
3.
تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
4.
اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها
5.
تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط
6.
تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان
7.
هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی
8.
پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی
9.
تشکیل کمیته آموزش پرستاری
10.
هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
11.
پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
12.
همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان
13.
همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش
14.
همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15.
برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی
16.
ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و..)
17.
همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18.
هدایت و آموزش کارکنان در راستای :
الف حسابرسی کیفی خدمات پرستاری
ب ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19.
هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
20.
هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21.
ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
22.
کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23.
کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
24.
ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :
-
کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
-
بررسی رضایتمندی مددجویان
-
بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری
25.
کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری
26.
مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
27.
شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط پرستاری

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/03
تعداد بازدید:
150
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal