مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت

واحد پذیرش و آمار و مدارک پزشکی بیمارستان هاجر(س) شهرکرد

مسئول واحد: ناهید محمدیان

سمت: کارشناس مسئول مدارک پزشکی و آمار

در دنیـای کنـونـی، اطـلاعـات مهمترین رکن توسعه سازمان‌ها به شمار می‌رود و سیستم‌های اطـلاعات از مناسب ترین ابزارهای مدیران به منظور اتخاذ انواع تصمیم گیری و برنامه‌ریزی اســـت. بـنــابــرایــن مــدارک پــزشکـی مهـم‌تـریـن ابـزار ذخیـره و بـازیـابـی اطـلاعـات و آنـالیـز مـراقـبـت‌هـای بـهـداشـتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بـهداشتی بیمار، بیماری‌ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص‌ها، آزمایشات، معاینات، روش‌های درمانی، پیگیری و... می باشد و در عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان مهم‌ترین و واقعی‌ترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است وبه عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به عوامل فرایند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیرا پزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی از آن به عنوان سند رسمی استفاده می‌شود

وظایف واحدهای بخش مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی هاجر(س)

 

واحد بایگانی مدارک پزشکی

شرح وظایف متصدی بایگانی مدارک پزشکی

1-       در کنترل و تنظیم اوراق پرونده پزشکی براساس دستورالعمل های موجود و رفع نواقص آن فعالیت نمایند. 

 2-    در پیگیری و کنترل پرونده های مراقبتی نرسیده به واحد بایگانی سازمان فعالیت نمایند.

   3-   در حمایت و کنترل رعایت حقوق بیمارو بیمارستان و پیگیری های آن فعالیت نمایند.

 5-   در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند. 

 6-   ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی. 

 7-   سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.

 8-   شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی. 

9-   انجام سایر امور محوله درزمینه شغلی طبق نظرمقام مافوق.

 10-   ثبت کد های ICD در سیستم HIS مدارک پزشکی

  11- اسکن تمامی مستندات پرونده ها قبل از بایگانی نمودن آنها

 12- پیگیریهای لازم در مورد امحاء پرونده هایی که به سن امحاء رسیده اند 

13-بررسیهای کیفی و کمی پرونده ها و پیگیریهای لازم جهت رفع نواقص موجود در آنها

 

     واحد کدگذاری

شرح وظایف واحد کد گذاری

1-   در ثبت ، طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی فعالیت نمایند.

2-     در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و کمک به محققین بالینی براساس کدهای طبقه بندی شده فعالیت نمایند

3-      در پاسخگویی به مراجعین برحسب موردهای پیش‌آمده فعالیت نمایند.

4-     ارائه اطلاعات مدارک پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی.

5-      آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش مدارک پزشکی.

6-     سعی در حفاظت از پرونده ها ی بیماران.

7-  ارسال پرونده های کدگذاری شده به سامانه سپاس

8-     شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی.

9-      انجام سایر امور محوله درزمینه شغلی طبق نظرمقام مافوق.

 

واحد آمار بیمارستانی

شرح وظایف مسئول آمار مدارک پزشکی

1-   جمع آوری آمارفعالیت هربخش و واحداعم ازسرپایی وبستری

    2-     کنترل وتصحیح آمارهای جمع آوری شده بااستفاده از دفاتر پذیرش واحدها وگزارش بخشها 

  3-     ثبت اطلاعات کلیه بخشها درنرم افزار مربوطه و به روزرسانی اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

     4-      تکمیل کلیه فرمهای مربوط به آمار فعالیت بیمارستان جهت ارسال آنها به سازمانهای مربوطه

   5-      محاسبه وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری بیمارستان  

 6-     تهیه نمودار از فعالیت کلیه بخشها به صورت شش ماهه ویکساله و مقایسه این فعالیتها باسالهای قبل

    7-     تکمیل نرم افزارهای آماری مانند سامانه آواب سامانه HSE  و و... 

8-     پاسخگوئی به نامه های ارسال شده ازمراکز وسازمانها درخصوص آماربیمارستان

    9-     تهیه نسخه پشتیبان ونگهداری داده های آماری  

   10-    پاسخگوئی به سایردرخواست کنندگان  داخلی  از آمارهای بیمارستان

   11- تهیه آمار مربوط به  بیماری های اپیدمی

   12    - تهیه و تنظیم لیست زایمانهای انجام شده  طبق گواهی ولادت صادر شده و تحویل به اداره ثبت احوال

 13 درخواست گواهی ولادت و گواهی فوت از مرکز بهداشت واداره ثبت احوال

        14  -   انجام سایر امور محوله درزمینه شغلی طبق نظرمقام مافوق

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/30
تعداد بازدید:
95
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal