مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
اعصاب و روان زنان

بخش روانپزشکی زنان بیمارستان هاجر(س) شهرکرد


تعداد تخت مصوب 15
راههای ارتباطی :شماره تماس 32220016 داخلی 2339 وداخلی 2415 مخصوص بیماران
مسئول بخش ملوک کمالی دهکردی
بخش روانپزشکی زنان از سال 79 در محل بیمارستان هاجر افتتاح شده تعدادنیروی شاغل در این واحد شامل
6 نفر روانپزشک. 1 نفر روانشناس. 1 نفر سر پرستار. 11 نفر پرستار
شرح وظایف
بستری و درمان بیماران روانپزشکی ارجاعی از تریاز بیمارستان هاجر
بستری و درمان بیماران روانپزشکی ارجاعی از مطب روانپزشکان شاغل در بیمارستان
بستری و درمان بیماران روانپزشکی ارجاعی با دستور مقام محترم قضایی
انجام الکتروشوک تراپی برای بیماران درصورت صلاحدید پزشک معالج
انجام مشاوره های تخصصی روانشناسی در صورت صلاحدید پزشک معالج
ارائه مراقبتهای روانپرستاری طبق دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
شرح وظایف پرسنل بخش
:
علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در بخش روان با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار، مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد:
1- پذیرش مددجو
2
- ارزیابی مددجو که شامل:
-
جمع آوری اطلاعات در رابطه با وضعیت بهداشتی (جسمیروانیاجتماعی و معنوی) با استفاده از تکنیک مشاهده، مصاحبه، معاینه وضعیت فیزیکی و روانی براساس ابزارها و مقیاس های استاندارد از مددجو و سایر منابع (شامل پرونده، اعضاء تیم درمانی، مراکز، سازمان ها، نهادها، سوابق مددجو، خانواده و سایر موارد)
3
- تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای استاندارد
4
- تعیین و تشخیص مشکلات مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری
5
- تعیین برآیندهای مورد انتظار یا معیارهای ارزشیابی انفرادی برای هر مددجو
6
- طراحی و برنامه ریزی به منظور اجرای مراقبت های پرستاری براساس اولویت های تشخیصی مددجو
7
- اجرا و انجام طرح مراقبتی (مداخلات روانپرستاری) جهت مددجو و خانواده از قبیل موارد زیر:
الف - انجام مشاوره فردی و گروهی مددجو و خانواده به منظور اصلاح یا کسب مجدد توانایی های تطابقی گذشته
ب- تقویت و ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از عوارض و ناتوانی با استفاده از مهارت های زیر:
- ارتباط درمانی- مداخله در بحران -کنترل استرس- تکنیک های آرام سازی- آموزش ابراز وجود و حل مشکلات- خانواده درمانی- گروه درمانی- سایر موارد (منظور استفاده از تکنیکهای جدید است (
ج - محیط درمانی: ایجاد و فراهم نمودن محیط درمانی مناسب با مشارکت مددجو و سایر اعضای تیم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتی و توانبخشی
د - مداخلات و آموزش فعالیت های خود مراقبتی: نیازسنجی اختصاصی آموزشی به منظور اجرای روش های مختلف آموزشی و مشاوره ای در راستای توانمند سازی مددجو در مراقبت از خود جهت فعالیت های روزانه
ح - مداخلات زیست
روانی (سایکوبیولوژیک): که شامل
دارو درمانی:
-
دادن صحیح داروی تجویز شده به مددجو به روش استاندارد
- اجرای دستورات دارویی PRN براساس تشخیص صحیح پرستار
- آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحیح مصرف دارو، عوارض دارویی و سایر موارد
- ارزیابی واکنش ها نسبت به داروهای تجویز شده و گزارش به پزشک معالج
- همکاری و هماهنگی با تیم درمان در راستای اجرای صحیح پروتکل دارو درمانی
- ارزیابی سیر علایم بیماری و انجام معاینه وضعیت روانی به طور متناوب با توجه به استانداردهای بخش
شوک درمانی:
-
هماهنگی و آماده کردن مددجو جهت ECT با نظر پزشک
- اخذ رضایت از قیم قانونی مددجو
- آموزش مددجو و خانواده در مورد اجرا ECT و اهداف آن
- انجام مراقبت های پرستاری از مددجو قبل ، حین و بعد از انجام ECT
-
ثبت گزارشات ضروری
و
اجرا و انجام تکنیک های روان درمانی (توسط روان شناس ) شامل:
-
فرد درمانی خانواده درمانی- گروه درمانی- سایر موارد (منظور استفاده از تکنیکهای جدید است (
ز - تشیخص، برنامه ریزی و مراقبت از بیماران پرخطر از جهت اقدام به خودکشی و آسیب به دیگران یا محیط
8- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در مورد تمام مسایل مرتبط به بیماری، درمان، مراقبت و توانبخشی آن :
- مهارت های اجتماعی- مهارت های ارتباطی- مهارت های شغلی و حرفه ای- مهارت های از عهده برآیی- مهارت های حل بحران- مهارت های کنترل استرس- مهارت های کنترل خشم، خشونت و پرخاشگری
8
- طراحی و اجرای برنامه ترخیص برای هر مددجو ( Discharge planning ) با مشارکت اعضاء تیم درمان (پرستار آموزش دیده (
9- برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری نشست های مشترک درمانی با اعضای تیم درمان و توانبخشی
10
- ثبت کلیه مداخلات درمانی و مراقبتی انجام شده، واکنش های مددجو و نتایج آنها در پرونده و گزارش به پزشک و سایر اعضاء تیم درمانی
11
- ایجاد هماهنگی بین تیم درمانی در مورد درمان و مراقبت از بیمار و خدمات ارائه شده به مددجو
12
- هماهنگی و همکاری با تیم درمان و توانبخشی جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالی
13
- ارزشیابی مداخلات انجام شده و ثبت آنها
14
- برنامه ریزی و اجراء مراقبت های پرستاری ویژه در بیماران روانی خاص (بیماران روانی مبتلا به ایدز، هپاتیت، اعتیاد، مجرم کیفری، زنان ویژه و سایر موارد

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/18
تعداد بازدید:
117
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal