مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
رئیس اداره خدمات پشتیبانی

اداره خدمات پشتیبانی بیمارستان هاجر(س) شهرکرد

مسئول امور اداری:جناب آقای اردشیر کریمی

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

 

محل واحد:ساختمان اداری - طبقه اول

تلفن داخلی : 214

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
2.
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
3.
سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
4.
تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
5.
صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6.
نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .
7.
شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8.
انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
9.
تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .
10.
انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد
کارگزینی .
11.
تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
12.
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
13.
اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
14.
پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
15.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
16.
تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17.
نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
18.
نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
19.
همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
20.
نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
21.
نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
22.
نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
23.
انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/17
تعداد بازدید:
66
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal