بیمارستان هاجر شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۶
معرفي واحد
 
 
کارشناس آموزش به بیمار: آقای محسن قربانی*کارشناس پرستاری
محل دفتر:ساختمان مدیریت
تلفن داخلی 2482
 
کارشناس آموزش به بیمار پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی - درمانی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
 
 
شرح وظایف کارشناس آموزش بیمار بر اساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد: 
 
1-انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.
 
2-تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیاز سنجی آموزشی:آموزش های مربوط به سیر بیماری ، نکات تشخیصی درمانی ، پیشگیری از بیماری ها ، پیشگیری و کنترل عوارض ، نحوه مراقبت از بیمار ، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری ، بازگشت به فعالیت های روزمره ، سازگاری و تطابق با بیماری ، نوتوانی و توانبخشی ، مراقبت های دارویی ، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه های آموزشی مدون طراحی و تدوین نماید.
 
3-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب ، جزوات ،  پمفلت و پوستر های بهداشتی ، فایل های صوتی و تصویری و نظایر آن
 
4-شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدون و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز 
 
5-برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران ، بحث و آموزش های گروهی ، کنفرانس ، میزگرد
 
6- تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
 
7-تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه
 
8-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت
 
9-حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
 
10-گزارش پیشرفت برنامه به مافوق در کمیته دانشگاهی
 
11-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری
 
12- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
 
13-شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی با مدیر پرستاری 
 
14-ثبت و گزارش کلی فعالیت و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 
15-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و آموزشی در آموزش
 
 
مسئولیت ها
 
1-توانمند سازی نیروی انسانی از طریق سامان دهی و حمایت از برنامه های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل
 
2-ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه
 
3-طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی
 
4-پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش های ارائه شده 
 
5-برسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز
 
6-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سامت 
 
 
اختیارات 
 
1-جلب همکاری ، مشارکت و هماهنگی درون و برون رشته ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی 
 
2-همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف
 
3-همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/25
تعداد بازدید:
152
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/26
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal