مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهرکرد
۱۴۰۰/۵/۸
معرفي واحد

کارشناس آموزش به بیمار:

خانم معصومه نادری*کارشناس پرستاری

محل دفتر:ساختمان اداری،حوزه ی ریاست

تلفن داخلی 2256

کارشناس آموزش به بیمار پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی هاجر را در جهت آموزش به بیمار و همراهان در جهت توانمند سازی ایشان برای ارتقائ سطح سلامت و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظایف کارشناس آموزش بیمار بر اساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر است:

1-انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

2-تدوین طرح درس و برنامه ریزی بر اساس نیاز سنجی آموزشی:آموزش های مربوط به سیر بیماری ، نکات تشخیصی درمانی ، پیشگیری از بیماری ها ، پیشگیری و کنترل عوارض ، نحوه مراقبت از بیمار ، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری ، بازگشت به فعالیت های روزمره ، سازگاری و تطابق با بیماری ، نوتوانی و توانبخشی ، مراقبت های دارویی ، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه های آموزشی مدون طراحی و تدوین نماید.

3-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب ، جزوات ، پمفلت و پوستر های بهداشتی ، فایل های صوتی و تصویری و نظایر آن

4-شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدون و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز

5-برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران ، بحث و آموزش های گروهی ، کنفرانس ، میزگرد

6- تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه

7-تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه

8-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

9-حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

10-گزارش پیشرفت برنامه به مافوق در کمیته دانشگاهی

11-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری

12- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

13-شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی با مدیر پرستاری

14-ثبت و گزارش کلی فعالیت و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

15-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و آموزش سلامت در آموزش بیمار

مسئولیت ها

1-توانمند سازی نیروی انسانی از طریق سامان دهی و حمایت از برنامه های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل

2-ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه

3-طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی

4-پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش های ارائه شده

5-برسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز

6-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سامت

اختیارات

1-جلب همکاری ، مشارکت و هماهنگی درون و برون رشته ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی

2-همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف

3-همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/18
تعداد بازدید:
254
آدرس : شهركرد – خيابان پرستار

تلفن تماس: 32225505،32220016-038

دورنگار: 32243715 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/05/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal